Anmälan

Föranmäla till Strömmingsloppet 19 Augusti 2018 är nu stängd.

Anmälan på plats 09:00-11:00 på tävlingsdagen.

Övriga upplysningar finns i PM

Välkommen!