Inget Strömmingslopp 2023 men Kallebotrailen

Eftersom det varit så osäkert med Strömmingsleken har inget Strömmingslopp planerats men under hösten anordnar vi Kallebotrailen. Välkomna ut i skogen!